VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS 1961

Article 22 – The receiving state may not enter the sending State’s premises unless the head of the sending state mission has consented to it. The receiving State is under special duty to protect the premises of the mission of intrusion, damage, disturbance of the peace and impairment of its dignity. The premises of the mission and means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.

 

 

Sanctum

1. Met de VBA documenten, wordt overeenkomstig de Rechten van de Mens, geen enkel onderscheid naar geboorte en afkomst geduld.

 

2. Je bent Enige Erfgenaam van jouw individuele Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap.

 

3. Alle ellende komt voort uit trustroof door rechts-personen en dat zijn dus de derde partijen zonder erfrecht.

 

4. De Jeugdzorg praktijken zijn ook volledig op trustroof gebaseerd. Men gaat onder valse voorwendselen, als het ware op voorhand voor je kinderen 'zorgen' en daarmee legt de rechtspersoon Jeugdzorg, alvast beslag op de individuele geboorte trust nalatenschap van je kinderen!

 

5. Met de verzending van de erfrechtelijke documenten, is je woonstede een CQV LLC Ambassade geworden.

 

6. Een CQV LLC Ambassade mag niet ultra vires worden betreden en er mag géén beslag op de ambassade residentie worden gelegd.

 

7. De Enige Erfgenaam is aantoonder van de erfrechtelijke documenten en het Diplomatieke Paspoort, en geniet diplomatieke onschendbaarheid in het gehele grond-gebied alwaar de waarden van de Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) van kracht zijn.

 

8. De CQV LLC waarden zijn overeenkomstig de 'Waarden Koninkrijk der Nederlanden' welke in zorgvuldige bewaring is genomen!

 

1. Rechten van de mens

2. Rechtszekerheid

3. Deugdelijkheid van bestuur